Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

2017. aastal alustas tööd teatriterminoloogia töörühm, kuhu kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Toimkonna eesmärgiks on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Tööd korraldavaks katusorganisatsiooniks on Eesti Teatri Agentuur. 

Kaardistatud teemagruppidest on analüüsi läbinud üle 100 termini, neist üle 80 on kantud Ekilexi andmebaasi ja välja toodud ka agentuuri kodulehel.

Soovitame tutvuda töörühmas arutluse all olnud terminite “visuaalteater”, “füüsiline teater”, “multimeedialavastus”, “kohaspetsiifiline keskkonnateater” ja “osavõtuteater” kasutusega Madli Pesti artiklis “Ühendkunstiteosed. Näiteid performatiivsest esteetikast Eesti teatris 2019. aastal” (Teater. Muusika. Kino 2020/3) ning terminiga “rännaklavastus” hiljuti ilmunud artiklis “Rännaklavastus – mis see on?” (Teater. Muusika. Kino 2022/2). 

Täname toetuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keele Instituuti.