Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklike õiguste hulka kuuluvad muuhulgas õigus autorsusele, õigus autorinimele, õigus teose puutumatusele, õigus autori au ja väärikuse kaitsele. Autori varaliste õiguste hulka kuuluvad näiteks õigus teose reprodutseerimisele, õigus teose levitamisele, õigus teose avalikule esitamisele, õigus teose ülekandmisele, õigus teose töötlemisele.

  • Autoril on õigus saada oma teose kasutamise eest tasu
  • Autoril on õigus lubada või keelata oma teose kasutamist k.a muudatusi teoses
  • Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma
  • Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele ning kaitseb nii teoseid tervikuna kui ka eraldi selle osasid k.a pealkirja
  • Autoriõigus ei kaitse ideid, mõisteid, teooriaid, rahvaloominguteoseid, päevauudiseid jm AutÕS § 5 välja toodud intellektuaalse tegevuse tulemusi

Autoriõigused on reguleeritud Autoriõiguse seadusega, mis jõustus 12. detsembril 1992. aastal.

Autoriõiguse seaduse eesmärk on tagada kultuuri järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse ning luua autoritele, teose esitajatele jt soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks.

Kasulikku lisalugemist leiad kodulehelt intellektuaalomand.ee