Näidendite­laenutamise haldamise ligipääsu saatmiseks on tarvis end autentida. Administraator võtab vajadusel ühendust.

Teil ei ole teatristatistika nägemisõigust!

Hüppa põhisisu juurde

See the latest info of Estonian theatre

Näidendi või tõlke õiguste vahendamiseks teatritele sõlmib agentuur autorite ja tõlkijatega esinduslepingud. Uute lavale jõudvate algupäraste näidendite või tõlgete puhul sõlmib agentuur autorite ja tõlkijatega ainulitsentsilepingud lähtudes kunstinõukogu hinnangust.
Ainulitsentsilepinguga kaasneb ühekordne lepingutasu, mis 2022. aastal jääb vahemikku 1800€–3000€.

Kunstinõukogu

Agentuuri kunstinõukogu teeb otsused agentuuri kunstiliste tegevussuundade ja algupärandite ning tõlgete esindusõiguse osas. Samuti määrab kunstinõukogu näidendivõistluste žürii koosseisu.

Kunstinõukogu koguneb viis korda aastas. Tekstid (tõlgete puhul nii tõlge kui ka originaal) tuleb lugemisele saata kas 1. veebruariks, 1. aprilliks, 1. juuniks, 1. septembriks või 1. novembriks. Kunstinõukogu koosolek toimub ühe kuu jooksul pärast tekstide esitamistähtaega. Koosolekul loetakse ja hinnatakse agentuurile saadetud tõlkeid ning algupäraseid tekste anonüümselt ning määratakse esindusõiguse eest makstav tasu, võttes arvesse teose mahtu, kunstilist taset ning tõlgete puhul vastavust originaalile ja originaalteksti raskusastet.

Agentuuri kunstinõukogusse kuulub 2022. aastal viis eksperti: tõlkija ja kirjanik Kai Aareleid, tõlkija, toimetaja ning Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm, Eesti Draamateatri dramaturg Ene Paaver, Vanemuise teatri dramaturg Sven Karja ja Ugala teatri dramaturg, tõlkija Liis Aedmaa.